คอร์ส ม.4 เทอม 2 (พื้นฐาน)

[คณิตพื้นฐาน รวม 2 บท / ราคา 1,000 บาท]
+เอกสารการเรียน pdf
+ดูได้ไม่มีหมดอายุ
+++++รายละเอียดคณิตเพิ่มเติม+++++

1.ฟังก์ชัน
2.อัตราส่วนตรีโกณมิติ