คอร์ส ม.4 เทอม 2 (พื้นฐาน)

+เอกสารการเรียน pdf
+ดูได้ไม่มีหมดอายุ
+++++รายละเอียดคณิตเพิ่มเติม+++++

1. หลักการนับเบื้องต้น
2. ความน่าจะเป็น

  • บทที่ 1 หลักการนับเบื้องต้น (หลักสูตรใหม่ ปี 60)
  • บทที่ 2 ความน่าจะเป็น (หลักสูตรใหม่ ปี 60)