คอร์ส ม.4 เทอม 1 (เพิ่มเติม)

+เอกสารการเรียน pdf
+ดูได้ไม่มีหมดอายุ
+++++รายละเอียดคณิตเพิ่มเติม+++++
1.เซต
2.ตรรกศาสตร์
3. ระบบจำนวนจริงและพหุนาม

  • บทที่ 1 เซต
    บทนี้ถือเป็นบทหนึ่งที่ใช้การคำนวนน้อยมาก หลักๆจะเป็นการให้เราวิเคราะห์หาค่าต่างๆ เช่น ค่าความจริง ตรวจสอบการสมมูล ตรวจสอบสัจนิรันดร์ การอ้างเหตผล ทั้งหมด เป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกันทุกเรื่อง จะทิ้งเรื่องหนึ่งเรื่องใดไม่ได้เลย พระเอกของเรื่องนี้ คือ ตัวเชื่อ ถ้า...แล้ว เจอแน่ๆ 1000% ถ้าอยากทำบทนี้ให้ได้ดี จำไว้ว่า เวลาที่ครูสอน พยายามค่อยๆ คิดตาม เพราะครูสรุปสิ่งสำคัญมาให้ครบถ้วนแล้ว 
  • บทที่ 2 ตรรกศาสตร์
    บทนี้ถือเป็นบทหนึ่งที่ใช้การคำนวนน้อยมาก หลักๆจะเป็นการให้เราวิเคราะห์หาค่าต่างๆ เช่น ค่าความจริง ตรวจสอบการสมมูล ตรวจสอบสัจนิรันดร์ การอ้างเหตผล ทั้งหมด เป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกันทุกเรื่อง จะทิ้งเรื่องหนึ่งเรื่องใดไม่ได้เลย พระเอกของเรื่องนี้ คือ ตัวเชื่อ ถ้า...แล้ว เจอแน่ๆ 1000% ถ้าอยากทำบทนี้ให้ได้ดี จำไว้ว่า เวลาที่ครูสอน พยายามค่อยๆ คิดตาม เพราะครูสรุปสิ่งสำคัญมาให้ครบถ้วนแล้ว 
  • บทที่ 3 ระบบจำนวนจริงและพหุนาม
    หัวใจหลักคือการแก้สมการ สิ่งที่เราจะพลาดกัน คือ ไม่รู้ว่าขั้นตอนที่ถูกต้องทำยังไง ข้อควรระวังอยู่ตรงไหน เรียกได้ว่าบทนี้เวลาเดิน ต้องระวังกับระเบิดในทุกก้าว สิ่งที่เจอปัญหาบ่อยๆ คือ เห็นโจทย์แล้วเริ่มต้นไม่ถูก ครูจะให้จุดสังเกตในทุกๆข้อ อธิบายเหตุผลประกอบว่าทำไมต้องทำแบบนี้ อีกจุดอันตราย คือ อสมการ ต้องระวังเครื่องหมาย และต้องเขียนช่วงคำตอบให้เป็น