คอร์ส ม.4 เทอม 1 (พื้นฐาน)

+เอกสารการเรียน pdf
+ดูได้ไม่มีหมดอายุ
+++++รายละเอียดคณิตพื้นฐาน+++++

1.เซต
2.การให้เหตุผล
3.จำนวนจริง
4.เลขยกกำลัง

 • บทที่ 1 เซต
  เซต เป็นบทที่เชื่อมโยงไปหลายบท คือ ตรรกศาสตร์ จำนวนจริง ฟังก์ชัน ทฤษฎีกราฟ ในบทนี้เราจะได้เจอคำศัพท์ใหม่ๆ ต้องทำความเข้าใจให้ดี เพราะแต่ละคำมันมีความหมายและสำคัญ  หัวใจสำคัญของเรื่องนี้ ต้องพยายามคิดอย่างเป็นระบบ ทีละขั้น ทีละตอน เพราะโจทย์จะชอบหลอกล่อให้เราเข้าใจผิด หรือเพิ่มความซับซ้อน จนบางครั้งทำให้เราเริ่มต้นไม่ถูก เราต้องจำเทคนิคที่ครูสอนให้ได้ ฝึกบ่อยๆ ทำซ้ำๆ 
 • บทที่ 2 การให้เหตุผล
  แบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก ส่วนแรกคือการให้เหตุผลแบบอุปนัย ครูจะบอกว่ามันเหมือนกับการแก้ปริศนาอักษรไขว้ เราต้องสังเกต หาความเชื่อมโยงของตัวเลขแต่ละตัว โจทย์แบบง่ายๆ เห็นแล้วก็ตอบได้ทันทีเลย โจทย์ที่ยากต้องเคยฝึกทำมาก่อนถึงจะทำได้ ใช้เวลาน้อย อีกส่วนคือการให้เหตุผลแบบนิรนัย จะใช้แผนภาพเวนน์และออยเลอร์เข้ามาช่วย ครูจะแอบกระซิบว่ามันง่ายมากๆๆๆ ถ้าเข้าใจเทคนิคที่ครูสอน
 • บทที่ 3 จำนวนจริง
  บทนี้เอากับแบบตรงๆเลยนะ มันคือการแก้สมการ นักเรียนต้องแม่นและเข้าใจรูปแบบและเทคนิค เพราะที่โรงเรียนนักเรียนจะเจอรูปแบบเยอะจนปวดหัว หัวใจของมันก็คือ แยกตัวประกอบต้องได้ แก้สมการต้องเป็น ปัญหาที่นักเรียนจะเจอแล้วทำให้ยอมแพ้คือทำกำลังสองสมบูรณ์ไม่ได้ ฝึกบ่อยๆ เทคนิคครูให้ไปแล้วไปลองใช้ ทำบ่อยๆ อีกอันหนึ่งคือเรื่องค่าสัมบูรณ์ เรื่องอสมการ อันนี้ไม่ต้องกลัว ตั้งใจ ทำได้แน่นอน
 • บทที่ 4 เลขยกกำลัง
  บทนี้เนื้อหาค่อนข้างน้อย จะมีเรียนกันอยู่ 2 เรื่องคือ การหารากที่ n และเลขยกกำลัง สิ่งที่ต้องทำความเข้าใจให้ดีคือ การนำใช้สมบัติต่างๆ มาใช้ทำโจทย์ โจทย์ชอบให้จัดรูป ชอบให้หาค่า ถามวนไปวนมาอยู่แค่ 2 แบบ แต่ในความง่าย ระวังให้ดี จะโดนโจทย์หลอก ชอบหลอก เรื่องสมบัติต่างๆ เรื่องค่าบวก ค่าลบ เรื่องเลขคู่ เลขคี่ เรื่องพวกนี้ต้องใส่ใจเป็นพิเศษนะครับ