คอร์ส ม.2 เทอม 1

[รวม 6 บท / ราคา 1,800 บาท]
+เอกสารการเรียน pdf
+ดูได้ไม่มีหมดอายุ
+++++รายละเอียด+++++

ทฤษฏีบทพีทาโกรัส
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง
การแปลงทางเรขาคณิต
สมบัติของเลขยกกำลัง
พหุนาม
ปริซึมและทรงกระบอก