คอร์ส ม.2 เทอม 1

+เอกสารการเรียน pdf
+ดูได้ไม่มีหมดอายุ
+++++รายละเอียด+++++

ทฤษฏีบทพีทาโกรัส
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง
การแปลงทางเรขาคณิต
สมบัติของเลขยกกำลัง
พหุนาม
ปริซึมและทรงกระบอก