คอร์ส ม.1 เทอม 2

### หลักสูตรใหม่ปี 60 ###

1. สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
2. อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ
3. กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น
4. สถิติ 1
5. การเตรียมความพร้อมในการให้เหตุผล
6. พหุนาม
7. การประยุกต์ 2

 • บทที่ 2 การประมาณค่า

  การประมาณค่าเรื่องนี้ไม่ยาก แต่นักเรียนหลายคนมักจะทำผิดกัน โดยหลักการที่สำคัญของเรื่องนี้มีอยู่แค่เรื่องเดียว คือ การปัดขึ้น ปัดลง เราจะมาเริ่มเรียนกันตั้งแต่การปัดให้เป็นจำนวนเต็มในหลักต่างๆ การปัดทศนิยมตำแหน่งต่างๆ การปัดเศษส่วน และอีกส่วนที่สำคัญคือการประมาณค่าผลลัพธ์ หลักการก็คือ ต้องประมาณค่าก่อนและค่อยคำนวนผลลัพธ์

 • บทที่ 3 คู่อันดับและกราฟ

  เรื่องคู่อันดับสมาชิกตัวหน้าและตัวหลังจะสลับที่กันไม่ได้ เพราะจะทำให้ความหมายเปลี่ยนไป เวลาอ่านโจทย์ต้องตั้งใจให้ดีๆ ว่าโจทย์กำหนดตัวใดเป็นสมาชิกตัวหน้า ตัวใดเป็นสมาชิกตัวหลัง

 • บทที่ 4 สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

  บทนี้จะเริ่มต้นด้วยรูปแบบความสัมพันธ์ โดยปกติโจทย์ต้องการให้เราหาค่าลำดับที่ n ตรงนี้นักเรียนต้องแยกรายละเอียดของตัวเลข เพื่อหา 1 2 3... แล้วแทน 1 2 3... ด้วย n เรื่องถัดมาจะเป็นการแก้สมการ หลักกการคือต้องกำจัดตัวที่อยู่ห่างมากที่สุดออกไปก่อน เพื่อให้เหลือค่า x ที่เราต้องการ

 • บทที่ 5 ความสัมพันธ์เรขาคณิตสองมิติและสามมิติ
  เริ่มเรียนรู้ชื่อรูปทรงเรขาคณิต ที่สำคัญ ตรงนี้จำไม่ยากเท่าไหร่เพราะหลายรูปทรงนักเรียนต้องเคยเห็นผ่านตามาแล้วในชีวิตประจำวัน
 • บทที่ 6 การเตรียมความพร้อมในการให้เหตุผล
  ข้อความคาดการณ์ เราต้องพยายามสังเกตความสัมพันธ์ของรูปแบบให้ดี  ประโยคเงื่อนไข ต้องหารเหตุและผลให้ได้ ตรงนี้ไม่ยาก
 • บทที่ 7 พหุนาม
  ส่วนแรกจะเป็นการตรวจสอบเอกนามตรงนี้ต้องรู้ว่าเอกนามเลขชี้กำลังของตัวแปรต้องเป็นบวก หรือ 0 เท่านั้นนะ การบวกลบพหุนามจะดูพจน์ที่คล้ายกัน การคูณการหารพหุนาม ต้องใช้สมบัติการแจกแจงเข้าช่วย จากนั้นให้นำตัวเลขคูณหรือหารตัวเลข ตัวแปรคูณหรือหารตัวแปร การคูณหรือหารตัวแปรจะต้องอาศัยสมบัติของเลขยกกำลัง
 • บทที่ 8 การประยุกต์ 2
  ส่วนสำคัญที่สุดของพาลินโดรมก็คือการสร้างพาลินโดรมโดยโดยจะต้องระมัดระวังเรื่องการกลับตัวเลข
 • 1. สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว (พื้นฐาน)
 • 2. อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ (พื้นฐาน)
 • 3. กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น (พื้นฐาน)
 • 4. สถิติ 1 (พื้นฐาน)
 • 5. การเตรียมความพร้อมในการให้เหตุผล (เพิ่มเติม)