คอร์ส ม.1 เทอม 1
คอร์ส ม.1 เทอม 1

[คณิตพื้นฐาน+เพิ่มเติม รวม 8 บท / ราคา 1,800 บาท]
+เอกสารการเรียน pdf
+ดูได้ไม่มีหมดอายุ
+++++รายละเอียดคณิตพื้นฐาน+++++
1.ตัวหารร่วมมากและตัวคูณร่วมน้อย
2.ระบบจำนวนเต็ม
3.เลขยกกำลัง
4.พื้นฐานทางเรขาคณิต
+++++รายละเอียดคณิตเพิ่มเติม+++++
5.การประยุกต์ 1
6.จำนวนและตัวเลข
7.การประยุกต์ของจำนวนเต็มและเลขยกกำลัง
8.การสร้าง

 • บทที่ 1 ตัวหารร่วมมากและตัวคูณร่วมน้อย

  บทนี้นักเรียนน่าจะคุ้นเคยกันดี เพราะเราเคยเรียนกันแล้วไง ตอนชั้น ป.6 ยังจำกันได้ไหมเอย ถ้าจับหลักการที่ครูฮีมสอนให้บทนี้จะไม่ยากกเลย ตรงไปตรงมา คิดเลขให้ถูกรับรอบได้คะแนนเต็มแน่นอน เนื่อหาหลักคือการแยกตัวประกอบ หาร ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ซึ่งเด็กๆ ต้องท่องสูตรคูณกันให้ได้แม่นๆ นะครับ สำคัญมาก

 • บทที่ 2 จำนวนเต็ม
  เรื่องหลักๆ ในบทนี้คงไม่พ้นการบวก ลบ คูณ และหาร ต้องจำหลักให้แม่นในเรื่องของเครื่องหมาย ค่าสมบูรณ์ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องเข้าในนิยามให้ดีๆ ถ้าเข้าใจรับรองว่าทำโจทย์ได้ทกข้อ เรื่องสมบัติของจำนวนเต็มต้องพยายามจับหลักให้ได้ อาจจะใช้ปากกาสีๆ ในการเขียน การสังเกตตัวที่อยู่ในวงเล็บ หรือการขยายตัวออกของการกระจาย โดยทั่วไปที่ออกสอบในชั้นเรียนจะไม่ยาก แต่ถ้าเจอระดับ advance
 • บทที่ 3 เลขยกกำลัง
  เรื่องเลขยกกำลังสิ่งที่สำคัญมากที่สุดก็คือ คุณสมบัติของเลขยกกำลัง นักเรียนต้องฝึกทำแบบฝึกหัดบ่อยๆ นักเรียนจะจำคุณสมบัติได้เองโดยอัตโนมัติ อีกเรื่องหนึ่งก็คือ สัญกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ ต้องไม่ประมาทในการเลื่อนจุด นับดีๆอย่าพลาด 
 • บทที่ 4 พื้นฐานเรขาคณิต
  ต้องแม่นคำจำกัดความและนิยามนะครับเพราะโจทย์ชอบถาม บทนี้ต้องอาศัยการลงมือทำเท่านั้นถึงจะทำได้ ทำบ่อยๆ จนจำได้ ทั้งการแบ่งครึ่ง การสร้างมุมต่างๆ จะมีมุมพื้นฐานที่ต้องสร้างให้เป็นให้ได้ เพราะเป็นจุดเริ่มต้นของ