คอร์ส ม.1 เทอม 1

[คณิตพื้นฐาน+เพิ่มเติม รวม 9 บท / ราคา 1,800 บาท]
+เอกสารการเรียน pdf
+ดูได้ไม่มีหมดอายุ
คณิตพื้นฐาน
1. ระบบจำนวนเต็ม

2. จำนวนตรรกยะ
3. เลขยกกำลัง
4. มิติสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิต
5. สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
######################
คณิตเพิ่มเติม
1. การประยุกต์ 1
2. จำนวนและตัวเลข
3. การประยุกต์ของจำนวนเต็มและเลขยกกำลัง
4. การสร้าง

 • บทที่ 1 ตัวหารร่วมมากและตัวคูณร่วมน้อย

  บทนี้นักเรียนน่าจะคุ้นเคยกันดี เพราะเราเคยเรียนกันแล้วไง ตอนชั้น ป.6 ยังจำกันได้ไหมเอย ถ้าจับหลักการที่ครูฮีมสอนให้บทนี้จะไม่ยากกเลย ตรงไปตรงมา คิดเลขให้ถูกรับรอบได้คะแนนเต็มแน่นอน เนื่อหาหลักคือการแยกตัวประกอบ หาร ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ซึ่งเด็กๆ ต้องท่องสูตรคูณกันให้ได้แม่นๆ นะครับ สำคัญมาก

 • บทที่ 3 เลขยกกำลัง
  เรื่องเลขยกกำลังสิ่งที่สำคัญมากที่สุดก็คือ คุณสมบัติของเลขยกกำลัง นักเรียนต้องฝึกทำแบบฝึกหัดบ่อยๆ นักเรียนจะจำคุณสมบัติได้เองโดยอัตโนมัติ อีกเรื่องหนึ่งก็คือ สัญกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ ต้องไม่ประมาทในการเลื่อนจุด นับดีๆอย่าพลาด 
 • บทที่ 4 พื้นฐานเรขาคณิต
  ต้องแม่นคำจำกัดความและนิยามนะครับเพราะโจทย์ชอบถาม บทนี้ต้องอาศัยการลงมือทำเท่านั้นถึงจะทำได้ ทำบ่อยๆ จนจำได้ ทั้งการแบ่งครึ่ง การสร้างมุมต่างๆ จะมีมุมพื้นฐานที่ต้องสร้างให้เป็นให้ได้ เพราะเป็นจุดเริ่มต้นของมุมต่างๆ ส่วนการสร้างรูปทรงเรขาคณิต ต้องอาศัยพื้นฐานของการสร้างมุมค่อนข้างมากเลยทีเดียว
 • บทที่ 5 การประยุกต์
  บทนี้จะมีการประยุกต์หลายเรื่องมาให้นักเรียนได้เรียนกัน ในส่วนขอเรขาคณิต จะต้องอาศัยการจำหลักการต่างๆให้ได้ถึงจะทำได้ ซึ่งครูได้ให้เทคนิคการจำไว้แล้วในเนื้อหา ห.ร.ม. และ ค.ร.น. หลักๆจะอยู่ที่นักเรียนสามารถหา ห.ร.ม. แบบยุคคลิดได้ไหม ร้อยละในชีวิตประจะวัน ตรงนี้ต้องอาศัยการวิเคราะห์กันเยอะหน่อย แต่ถ้านักเรียนเข้าใจในเรื่องของสัดส่วนที่ครูสอน นักเรียนจะตีโจทย์ได้ถูกและทำได้
 • บทที่ 6 จำนวนและตัวเลข
  การเปลี่ยนระหว่างตัวเลขโรมันและฮินดูอารบิก มีจุดที่มักจะสับสนแล้วทำผิด แต่เข้าใจว่าทำถูกคือ ห้ามเขียนติดกันเกิน 3 ตัว และ เลข 4 และ 9 ให้นึกถึงการลบ ส่วนเรื่องเลขฐาน ฐานสิบจะเป็นตัวเชื่อมของทุกๆฐาน ต้องฝึกเปลี่ยนกลับไปกลับมาให้คล่อง 
 • บทที่ 7 การประยุกต์ของจำนวนเต็มและเลขยกกำลัง
  หลักๆของบทนี้จะเป็นการดำเนินการของเครื่องหมายบวก ลบ คูณ หาร ถอดวงเล็บ ใส่วงเล็บ ซึ่งนักเรียนจะต้องจับหลักการให้ได้ ค่อยๆทำนะครับ แล้วจะเข้าใจเอง การรวมจำนวนต่างๆ ค่อนข้างจะหลากหลาย นักเรียนจะต้องมองให้ออก ว่าจะใช้วิธีการรวมแบบไหน ควรจะจำสูตรผลบวกลำดับเลขคณิต ให้ได้ด้วยนะครับ อีกเรื่องที่นักเรียนมักจะทำผิดก็คือลำดับการดำเนินการ ยึดหลักให้มั่นแล้วทำถูกแน่นอน 
 • บทที่ 8 การสรัาง
  ในบทการสร้างจะเพิ่มความซับซ้อนขึ้นมาจากพื้นฐานเรขาคณิต การแบ่งส่วนของเส้นตรงยังคงต้องฝึกทำให้คล่อง โดยเฉพาะการแบ่งส่วนของเส้นตรงโดยใช้มุมแย้งอันนี้สำคัญต้องจำให้ได้ การสร้างมุมก็จะมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น แต่ก็ยังคงอาศัยมุมพื้นฐาน โดยการสร้างมุมยังนำไปใช้ต่อในเรื่องการสร้างสามเหลี่ยมและสี่เหลี่ยมด้วยนะครับ
 • จำนวนตรรกยะ
 • รูปเรขาคณิตสองมิติและสามมิติ (หลักสูตรปี 60)
 • ระบบจำนวนเต็ม