โรงเรียนกวดวิชา       คณิตศาสตร์
ครูฮีม หน้าหลัก รู้จักครูฮีม หลักสูตร ตารางเรียน สมัครเรียน
  คณิตศาสตร์
ก่อนเรียนกับครูฮีม
แนะนำการเรียน
ทางลัดสู่อัจฉริยะ
คนเก่งของเรา
ติดต่อสอบถาม
     
 
 
 

ครูฮีมสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร
ปัจจุบันเป็นผู้อำนวนการโรงเรียนกวดวิชาครูฮีม
และอาจารย์พิเศษวิชาคณิตศาสตร์ในโรงเรียนเอกชน
เริ่มสอนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์มาตั้งแต่เข้าเรียน ปี 1
ผ่านประสบการณ์สอนมาแล้วอย่างโชกโชน

สอนตั้งแต่

  • คอร์สสอบเข้าชั้น ม.1 โรงเรียนรัฐบาลชื่อดัง
  • คอร์สสอบเข้า ม.4 โรงเรียนรัฐบาลชื่อดัง
  • คอร์สสอบเข้าโรงเรียนเตรียมอุดม
  • คอร์สสอบเข้ามหิดลวิทยานุสรณ์
  • คอร์สนายสิบ
  • คอร์สสอบเข้าเตรียมทหาร
  • คอร์สสอบเข้ามหาวิทยาลัย PAT1/o-net
  สอนตั้งแต่เด็กเก่ง เด็กไม่เก่ง ที่โหล่ของห้องจนได้ท๊อปของห้องทำให้เข้าใจธรรมชาติของเด็กในทุกระดับ โดยมีนักเรียนที่ประสบความสำเร็จแล้วมากมาย นักเรียนจะเก่งได้ถ้าตั้งใจ และลงมืออย่างจริงจัง คณิตศาสตร์ไม่ยาก ยากเฉพาะคนที่ไม่ลงมือทำ ถ้าพร้อมแล้ว เริ่มเรียนกับครูฮีมกันเลย
 
 
 
เริ่มต้นเรียน ทุกบท ทุกตอน
ลองเรียนดูว่าเข้าใจไหม
ถ้าต้องการเรียน เรามาเริ่มกันเลย
เรียนกันเลย
ซื้อหนังสือกวดวิชาครูฮีม
เราส่งความรู้ ถึงประตูบ้าน
พร้อมเรียนกับครูฮีมกันทันที
สร้างใบสั่งซื้อ
คุยกับครูฮีม เกี่ยวกับการเรียน
หลักสูตรต่างๆ ที่สอน ปัญหา
การเรียน รวมทั้งข้อเสนอแนะต่างๆ
082.705.7440
 
จะทำให้คุณเก่งมากกว่าที่คุณเคยเก่ง